Skip to main content Skip to search

Spelregels

Code of conduct

Dit zijn de gedragsregels voor de aangeslotenen van Spanjeplein.

Elke specialist die is aangesloten bij Spanjeplein heeft zich verbonden tot de volgende eenvoudige regels:

  1. De specialist probeert altijd binnen 48 uur te antwoorden op vragen van gebruikers van Spanjeplein.
  2. Elke opdracht wordt in begrijpelijke taal aan de cliënt bevestigd, zonder verwijzing naar algemene voorwaarden of kleine letters, met een duidelijke prijsstructuur.
  3. Prijzen worden altijd gecommuniceerd zonder IVA en zonder onkosten, maar er wordt zoveel mogelijk geprobeerd in inschatting te geven van de onkosten.
  4. Als bepaalde werkzaamheden zich voordoen die niet onder de oorspronkelijke prijsopgave vallen, wordt hier zo snel mogelijk melding van gemaakt met opgaaf van de aanvullende kosten.
  5. Spanjeplein is geen partij bij de overeenkomsten tussen gebruikers van het portaal en de aangesloten specialisten.
  6. Bij geschillen zijn partijen verplicht Spanjeplein te verzoeken om advies indien onderling geen oplossing kan worden gevonden. Dit advies moet door de aangesloten specialist worden gevolgd. Die kan daar alleen van afwijken om zwaarwegende redenen.

Spanjeplein garandeert het volgende:

  1. Verificatie van de verplichte inschrijving van de aangesloten specialisten bij een beroepsorganisatie of, indien er geen beroepsorganisatie is of inschrijving niet verplicht is, verificatie van de bewezen staat van dienst en ervaring;
  2. Verificatie dat de aangesloten specialist een aansprakelijkheidsverzekering heeft of de onderneming waar de specialist voor werkt die aansprakelijkheidsverzekering heeft;
  3. Verificatie van een certificaat van voldoening aan de fiscale verplichtingen van de aangesloten specialist of de onderneming waar de specialist voor werkt;
  4. Dat de specialist zich heeft verbonden aan de gedragsregels.

De beste oplossing voor uw zakelijke projecten